Roller ve Sorumluluklar

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Öğrencilerin rolleri ve sorumlulukları nelerdir?

1. Tüm iletişim kanallarının ve okul hesaplarının düzenli olarak kontrol edilmesi,

2. Paylaşılan uzaktan eğitim ders programının takip edilmesi,

3. Google Classroom’da her derse ait duyuruların, ödevlerinve çalışmaların takip edilmesi,

4. Ödev ve çalışmaların tamamlanarak belirtilen zaman aralığında teslim edilmesi,

5. Çevrim içi (online) dersler ve görüşmeler için GoogleMeet linklerinin takip edilmesi,

6. Konsantrasyon süresi, verimli çalışma yöntemleri ve kalıcı öğrenme teknikleri dikkate alındığında çevrim içi (online) dersler ya da bireysel çalışma saatleri sırasında aşağıda belirtilen konulara özen gösterilmesi,

-Dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda bulunulması,

-Üzerinde sadece ilgili dersin materyallerinin bulunduğu masa başında oturulması,

-Çalışma ortamının ışığına (karanlık ve loş olmaması) dikkat edilmesi,

7. Uzaktan eğitim ve çevrim içi (online) ders ortamlarında,Ata Eğitim okulları Teknoloji Kullanım Politikası, dijital farkındalık ve etik kurallar ve akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi,

8. İhtiyaç halinde ilgili ders öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri ya da müdür yardımcıları ile iletişime geçilmesi.


VELİLERİMİZİN ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

1. Tüm iletişim kan

1. Tüm iletişim kanallarının düzenli olarak kontrol edilmesi,

2. Çocuğunuzun öğretmenleri ile olan iletişiminin takip edilmesi,

3. Uzaktan öğrenme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli teknoloji desteğinin sağlanması,

4. Çocuğunuzun zaman yönetimi konusunda desteklenmesi,

5. Çocuğunuzun çevrim içi (online) dersler sırasında ya da bireysel çalışma saatlerinde odaklanabileceği bir çalışma ortamının yaşına uygun bir şekilde düzenlenmesi;

-Dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış ortam

-Üzerinde ilgili derse ait materyallerin bulunduğu çalışma masası

-Çalışma ortamının ışığına (karanlık ve loş olmaması) dikkat edilmesi

6. Online öğretmen & veli görüşme saatlerinden yararlanılması,

Bir sonraki görüşme dikkate alınarak zaman yönetimine özen gösterilmesi

Görüşmelerin mahremiyeti ve güvenliği açısından kendinize ait e-posta hesabı ile giriş yapılması

7. Okul tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılara katılımın sağlanması.