Uzaktan Eğitim Süreci

ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim sürecine geçiş hepimiz için farklı bir deneyim sunacaktır. Uzaktan eğitim sürecinde dersler iki şekilde yapılabilir;

Eş zamanlı Dersler (senkron): Öğretmenler ve öğrencilerin aynı anda bir arada olduğu ve “gerçek zamanlı” etkileşimde bulundukları ders ortamıdır.

Eş zamanlı Olmayan Dersler (asenkron): Öğretmenler, ders materyallerinin öğrencilerin erişiminden önce hazırlar ve paylaşırlar.Öğrenciler ders materyallerine istedikleri zaman erişebilir ve kullanabilirler.

Öğretmenler derslerine ya da konularına bağlı olarak senkron ya da asenkron dersler planlayabilirler; her iki seçeneğin de avantaj ve dezavantajları vardır.

Senkron dersler, öğretmenler ve öğrenciler arasında doğrudan bir iletişim ve bir arada olmanın verdiği avantajlar ile birlikte yüz yüze geleneksel sınıf ortamına yakın bir deneyim sunar. Ancak senkron dersler sırasında bazı öğrenciler ya da öğretmenler için teknik zorluklar yaşanabilir.

Asenkron dersler, öğrenme deneyimini öğrenciler için daha esnek ve erişilebilir hale getirebilir böylece öğrenciler kendi hızlarında çalışma fırsatı bulur ve bireysel çalışmaları için daha fazla zaman ayırabilirler. Ancak öğrenciler, akranları ve eğitmenleri arasındaki sosyal etkileşim olmadan daha az odaklanabilir ya da ders materyali konusunda yanlış anlaşılmalar ve yorumlamalar yaşanabilir. Bu durumda her türlü yönergenin açık ve net verilmesi, çalışmaların çeşitli kaynaklarla ile desteklenmesi önemlidir.


ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim süreci öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını aldıkları bir süreçtir. Her derse yönelik olarak; ders materyalleri, kaynaklar ve yönergeler öğrencilerle, Google Classroom üzerinden paylaşılacaktır. Öğrencilerden beklenen tüm ödev ve çalışmaları, akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda tamamlamak için her zaman olduğu gibi elinizden gelenin en iyisini yapmalarıdır.

Bu süreçte; günlük rutinleri belirlemek, gerekli durumlarda ilgili ders öğretmeni ile iletişime geçmek, yapılan senkron (online) ve asenkron (bireysel çalışma saatleri) derslere katılmak, etüt çalışmalarını takip etmek ve bu sürecin etkin bir parçası olmak önemlidir.VELİLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim süreci veliler için de farklı bir deneyimi beraberinde getirebilir, öğrencilerin sisteme adaptasyonu konusunda ebeveynelerin destek vermesi önemli ve gereklidir. Bu deneyimin başlangıcında güçlüklerle karşılaşılabilir, yaşanılan güçlükler birer öğrenme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Uzaktan eğitim sürecinde, gerekli programları takip etmek ve öğretmenler tarafından verilen çalışmaları tamamlamak öğrencilerin sorumluluğudur. Ancak, bu süreçte başarılı olmak için rutinler oluşturmak ve çocukların öğrenmelerini desteklemek önemlidir. Bu konuda nasıl davranmanız gerektiğine dair önerileri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünün sizlerle süreç içinde paylaştığı bilgilendirmeler aracılığı ile takip edebilirsiniz.

KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na) uyulması önemlidir. Bu bağlamda, Fikri mülkiyet hakları kapsamında sunumlar, videolar,çalışma kağıtları, dokumanlar, sınavlar ve derse ait tüm malzemelerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması önemlidir.