Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ

Uzaktan eğitim sürecinde amacımız misyonumuzu, vizyonumuzu ve stratejik planlarımızı hayata geçirmeye devam etmektir. Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen bir dünyaya hazırlamak için öğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Bu sebeple uzaktan eğitim planlarımızı oluşturma ve uygulama sürecini bir fırsat olarak görüyoruz.

Acil durum uzaktan eğitim planımızda K12 düzeyinde öncelikli amacımız; bağlantıda kalmak ve aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmektir:

-Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması

-Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi

-Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi


ÖNCELİKLERİMİZ

Ata Eğitim Kurumları olarak, yetenekleri, becerileri ve hayalleri her geçen gün farklılaşan gençlerimizi 21. yüzyılın liderleri olarak yetiştirebilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim öğretim felsefemizi geliştirmeye çalışmalıyız.

Son gelişmelerin ışığında dijital öğrenme süreçlerimize esnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ederken, öğretmen öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamı olarak tasarlamaya devam edeceğiz