Eğitim


Bütün anne babalar çocuklarına en iyi temel eğitimi vermek arzusundadır. Bir eğitim kurumunu seçerken belirli konularda farklı düşünceler içinde olabilirler ancak, değişmeyen ortak bir arzu vardır ki, o da çocuklarına gereken önemi gösterecek, takdir edecek, motivasyonu sağlayacak, güvenli bir ortam yaratmaktır.

Kendi işini yapabilmeyi, ekip çalışmasını gerçekleştirebilmeyi, özgürlük içinde disiplini, paylaşmayı öğreten, özgüvenini kazandırmayı amaçlayan eğitim anlayışımızda "Montessori"sisteminden de faydalanılmaktadır.

Mantık malzemelerini içeren araçlarla yapılan akademik eğitimin yanında; İngilizce, Fransızca, müzik, bale, halk oyunları, jimnastik, drama, resim bilgisayar ve yemek kültürünü içeren sanatsal-kültürel eğitim; fiziksel gelişme egzersizlerini kapsayan beden eğitimi uygulanmakta, bu çalışmalar eğitici video çalışmaları ve gezilerle görselliğe ağırlık verilerek pekiştirilmektedir.Dr. Maria Montessori'nin eğitim dünyasında yarattığı emsalsiz eğitim teorisi günümüzde A.B.D. İngiltere, gelişmiş Avrupa ülkeleri, Japonya ve Hindistan'da uygulanmaktadır. Son iki yıl içinde İsveç'te 164 Montessori okulu açılmıştır. Ata Eğitim Kurumları anasınıfında 9 yıldır Montessori eğitimi başarıyla uygulanmaktadır.  "Kendime yardım etmeme yardım edin"  Montessori eğitiminin en önemli noktasıdır. Öğrenmek için her çocuğun yardıma ihtiyacı vardır. Öğrenme süreci içinde çocuğa uygun uyarıları veren Montessori öğretmeni Montessori'nin mantık malzemeleri dediği araçlarla sistemin özünü teşkil eden pratik yaşam, duyu, matematik, ön okuma ve yazma egzersizleri ile zihin ve hisleri geliştirir, zekâsal merakı uyandırır. Malzemeyle uzun süre ve içgüdüsel olarak uğraşan çocuk sadece mantık gücünü geliştirmekle kalmaz, karakterinin yanı sıra zekâ kapasitesini arttıran daha yüksek ve net fikir kazanır, şaşırtıcı başarıyla yeteneğini gösterir. Montessori sınıfındaki barış ve özgürlük içinde neşe dolu atmosferle hareketleri sonsuzlaşan çocuk zevkle dolu olarak sakinleşir ve aktif bir çalışana dönüşür.  Her bireyin kapasitesini geliştirmeyi amaçladığımız bu ortam heyecan verici ve teşvik edicidir.  Uzman öğretmenlerden kurulu kadromuz İngilizce, Fransızca müzik, tiyatro, bilgisayar, halk oyunları ve beden eğitimi çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Somuttan soyuta, zihni ve duyguları geliştirmeyi amaçlayan "Montessori Sisteminde" mantık malzemelerini içeren araçlarla eğitim yapılır. Montessoride en önemli noktalar: Bağımsızlık (kendi işini kendi yapabilme), ekip çalışması (işbirliği yapabilme), özgürlük içinde disiplin, paylaşmayı öğrenmek ve kendi özgüvenini sağlamaktır.

Montessori eğitimi 5 ana bölümden oluşur.  

a)       Pratik yaşam egzersizleri: Kendine bakım. Örneğin: Giyinme, soyunma, bağlama çalışmaları Çevrenin bakımı örneğin: Materyallerin korunması, sofra kuralları

b)       Küçük kas egzersizleri Örneğin : Sürahi ile su dökme çalışmaları, maşa ile objeleri ayırma, bıçakla kesme çalışmaları, makas kullanma egzersizleri.  

c)       Zarafet ve nezaket egzersizleri Örneğin: Grup içinde düzgün konuşma, İp üzerinde parmak ucu, topuk yürüyüşleri, yemek servisi yapma. 


5 duyu ile çalışmalar :  Örneğin : Görme duyusu : Kulplu silindirler, pembe kule, renk tabletleri ve tonajlama. 

Dokunma duyusu: Dokunma tabloları. 

İşitme duyusu: Ses silindirleri. 

Isı duyusu: Isı şişeleri. 

Tad alma duyusu: Tat şişeleri. 

Koku alma duyusu: Koku şişeleri.

Stereognostik duyum (hissetme duyusu): Geometrik şekiller, değişik nesneler ile çalışma.

Örneğin: Mavi ve kırmızı sayı çubukları, zımparalı sayı kartları, boncuklu toplamalar, Seguin tablosu (11-19 arası ve 19-99 arası), çıkarma, çarpma, bölme tabloları, İnci boncuklu kabinle 1 ve 9000 arası sayıların dizimi ve 1000'li küplerle toplama ve banka oyunu, zımparalı kartlarla harflerin sesletimi, geometrik şekil çerçeveleri ile kaleme hakimiyet çalışmaları, hareketli alfabe ile kelime oluşturup satır arası deftere yazma çalışmaları, coğrafyada dünya, kıtalar ve çeşitli ülkelerin bayraklarının tanıtımı ve zaman kavramı (saat-mevsimler-yağış şekilleri-iklimler), fende yüzen-batan cisimler, yağmurun oluşumu, suda eriyen erimeyen cisimler, büyüteç ile çalışmalar, labaratuvarda maketler ile konu pekiştirici deneyler ve botanik çalışmaları.  Örneğin: İngilizce, Fransızca, müzik, bale, mim, halk oyunları, bilgisayar ve yemek kültürünü içeren çalışmalar. Beden Eğitimi  Örneğin: Fiziksel gelişme egzersizleri. 

Tüm bu çalışmaların yanı sıra yıllık plandaki konu ve kavramlar işlenmektedir.

Eğitim sistemimiz, çocuklara gözlemlemeyi, düşünmeyi ve muhakeme etmeyi öğretir. Çocukların topluma uygun sosyal davranışlarını ve kendine olan saygısını geliştirmek, tüm hayatı boyunca faydalanacağı yetenekleri için gereken konsantrasyon alışkanlığını sağlamak, çocuğa okul içinde ve dışındaki öğrenme olanaklarını zenginleştirecek ortamı sağlamak amacıyla çeşitli geziler ve etkinlikler yapılır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz uyguladığı anket ve testlerle öğrenci-öğretmen-veli koordinasyonunu sağlamaktadır.

Anne ve babanın, çocuğunun eğitimine katılmasını sağlamak ve bu konuda tüm olanakları değerlendirmek için veli toplantıları ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.


OCAK-ŞUBAT AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ

KONULAR

a)Kış Mevsimi

Yaşadığı çevredeki koşullara en iyi uyum sağlayan canlı türü olan insanlar, her hava koşuluna göre bir yaşam biçimi oluşturur. Kış mevsimi ile ilgili bilgiler çocuklara eğlenceli etkinliklerle kazandırılmak istenmiştir.


b)Hayvanlar

Kış uykusuna yatan, kutuplarda yaşayan, nesli tükenen ve tükenmek üzere olan hayvanlar hakkında bilgiler verilir.


c)Haberleşme

Tarih boyunca gelişerek günümüze kadar farklı şekillerde gelen haberleşme araçlarını tanımak, haberleşmenin amacını ve önemini öğrenmek için çeşitli etkinlikler hazırlanmıştır.


d)Meslekler

Her insanın bir görevi, yapması gereken bir işi vardır. Yaptığı iş ile, ilgili eğitim alan insanların o işle ilgili bir mesleğe sahip oldukları ve bu mesleklerin çeşitliliğini öğretmek için hazırlanmış oyunlar etkinlikler çocuklara sunulmuştur.


e)İcatlar

Bu güne kadar insanların ihtiyaçlarını karşılayacak birçok şey icat edilmiştir. Neyinniçin ve hangi mucit tarafından icat edildiği ile ilgili çalışmalar veetkinlikler uygulanmıştır.


2-KAVRAMLAR

-Sayı kavramı  (1ile 10 arası sayılar)

-Duyu kavramı (pütürlü-kaygan, sivri-küt)

-Zıt kavramı (eski-yeni, açık-koyu)

-Yön kavramı  (yukarıda-aşağıda)

-Miktar kavramı  (az-çok)


3-SES ÇALIŞMALARI

Aynı sesle başlayan kelimeler söyleme, kelimelerin ilk ve son seslerini söyleme, kafiyeli sözcükler türetme çalışmaları yapılır.


4-DEĞERLEREĞİTİMİ

Adalet: Çocuklara kendi hakkını koruma, başkasının hakkını koruma, eşit davranma davranışlarını geliştirmek amacıyla hikayelerle etkinlikler hazırlanmıştır.


PEKİŞTİRMESORULARI

-Kış mevsiminin özellikleri nelerdir?

-Haberleşmene demektir?

-Çok eskiden kullanılan haberleşme araçları nelerdir?

-Bildiğin meslekler hangileridir?

-Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?

-İcat ne demektir?

 

ŞARKILAR TELEFON

Telefonun delikleri içinde

Ufak tefek parmakları yüzünden

Ah bilseniz başımıza ne geldi

Küçük kardeşimin yüzünden

 

KÖPEK

Köpek uçmak istemiş

Bir gün kargaya gitmiş

Karga ona anlatmış bizimki de inanmış

Tırmanmış koşa koşa

Balkonun kenarına

Açmış bacaklarını

Dikmiş kulaklarını

Havlamış birkaç kere

Hav hav hav

Atmış kendini yere

Köpek düşmüş vah vah vah

Karga gülmüş hah hah hahBİLMECELER

Yolcutaşırım

Göklerdeuçarım 

Bulutlardagezinirim 

Acaba benkimim? 

(Pilot) 

 

Elimde hortumum

Söndürürüm yangını

Kırmızı giyerim

Acaba ben kimim

(İtfaiyeci)

Hastalara bakarım

İlaç yazarım

Önlük giyerim

Acaba ben kimim

(Doktor)


Oyun oynatırım

Renk renk boyatırım

Konular öğretirim

Acaba ben kimim

(Öğretmen)


TEKERLEMELER

Kadifeden yorgan                   

Kuş tüyünden yastık

Ne güzel de uyuyor

Kardeşim fıstık


Ne olsam

Ben ne olsam

Taksiye şoför olsam

Pilot olsam ister bir uçak

Gökyüzünde uçacak

Koyun

Ot yemiş, etlenmiş

Su içmiş, sütlenmiş

Duvara bağlı koyun

Eti, sütü yağlı koyun

Kınalı koyun gitti.

bizim oyun bitti

             

PARMAK OYUNLARI

Atlar, yavaş yavaş ormanda gidiyor (Eller dizlere vurulur)

Atlar hızlandı (Eller dizlere hızlı vurulur)

Taşlığa geldi. (Eller göğse vurulur)

Çimenliğe geldi (Avuç içleri birbirine sürtülür.)