Vizyon ve Misyon

Ata Eğitim Kurumları'nın vizyonu, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, laik, çağdaş, sosyal, aktif, sevgi ve saygı dolu, hoşgörü sahibi, iletişim kurmayı bilen, yapıcı ve yaratıcı gençleri topluma kazandırabilmektir.

Ata Eğitim Kurumları'nın misyonu, vizyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını geliştirerek sürdürecek Atatürk'çü gençler yetiştirmek ve geleceğin Türkiyesi'nin yönetiminde bu gençlerin söz sahibi olmalarını sağlamaktır.