Uzaktan Eğitim

HEDEFLERİMİZ

Uzaktan eğitim sürecinde amacımız misyonumuzu, vizyonumuzuve stratejik planlarımızı hayata geçirmeye devam etmektir. Öğrencilerimizisürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen bir dünyaya hazırlamak içinöğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarakyapılandırılması şarttır. Bu sebeple uzaktan eğitim planlarımızı oluşturma veuygulama sürecini bir fırsat olarak görüyoruz.

Acil durum uzaktan eğitim planımızda K12 düzeyinde öncelikliamacımız; bağlantıda kalmak ve aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmektir:

-Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması

-Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi

-Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerinverilmesi


ÖNCELİKLERİMİZ

Ata Eğitim Kurumları olarak, yetenekleri, becerileri vehayalleri her geçen gün farklılaşan gençlerimizi 21. yüzyılın liderleri olarakyetiştirebilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitimöğretim felsefemizi geliştirmeye çalışmalıyız.

Son gelişmelerin ışığında dijital öğrenme süreçlerimizeesnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devamederken, öğretmen öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamıolarak tasarlamaya devam edeceğiz


İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

İçerik yönetim sistemi olarak Okulöncesi, İlkokul, Ortaokulve Lise seviyesinde G-Suite: Google Classroom aracılığı ile ders materyalleri,içerik ve kaynaklar öğrencilerle düzenli olarak paylaşılır, uzaktan eğitimsürecini destekleyecek şekilde paylaşılmaya devam edilecektir.


BULUT SİSTEMİ

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dosya ve e-posta erişimi içinG Suite hizmetleri kullanılmaktadır. Her öğrenci ve öğretmenin sınırsız e-postave dosya alanı vardır. Öğrenciler ve öğretmenler G Suite For Educationplatformunu kullanarak kolaylıkla iletişim kurar, kaynaklara ulaşır, ödev veproje teslimi yaparlar.


ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim sürecine geçiş hepimiz için farklı birdeneyim sunacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinde dersler iki şekilde yapılabilir;

Eş zamanlı Dersler (senkron): Öğretmenler ve öğrencilerinaynı anda bir arada olduğu ve “gerçek zamanlı” etkileşimde bulundukları dersortamıdır.

Eş zamanlı Olmayan Dersler (asenkron): Öğretmenler, dersmateryallerinin öğrencilerin erişiminden önce hazırlar ve paylaşırlar.Öğrenciler ders materyallerine istedikleri zaman erişebilir ve kullanabilirler.

Öğretmenler derslerine ya da konularına bağlı olarak senkronya da asenkron dersler planlayabilirler; her iki seçeneğin de avantaj vedezavantajları vardır.

Senkron dersler, öğretmenler ve öğrenciler arasında doğrudanbir iletişim ve bir arada olmanın verdiği avantajlar ile birlikte yüz yüzegeleneksel sınıf ortamına yakın bir deneyim sunar. Ancak senkron derslersırasında bazı öğrenciler ya da öğretmenler için teknik zorluklar yaşanabilir.

Asenkron dersler, öğrenme deneyimini öğrenciler için dahaesnek ve erişilebilir hale getirebilir böylece öğrenciler kendi hızlarındaçalışma fırsatı bulur ve bireysel çalışmaları için daha fazla zamanayırabilirler. Ancak öğrenciler, akranları ve eğitmenleri arasındaki sosyaletkileşim olmadan daha az odaklanabilir ya da ders materyali konusunda yanlışanlaşılmalar ve yorumlamalar yaşanabilir. Bu durumda her türlü yönergenin açıkve net verilmesi, çalışmaların çeşitli kaynaklarla ile desteklenmesi önemlidir.


ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN ÖNERİLER

Aşağıdaki öneriler öğretmenlerin uzaktan öğrenme sürecindekarşılaşabileceği sorunlara çözüm üretme konusunda yardımcı olabilmek adınaverilmiştir.

Ders rutinlerinizi ve öğrencilerle bağınızı devam ettirin;Uzaktan Eğitim sürecinde mevcut iletişim kanallarını ve içerik yönetim sistemlerinikullanmaya devam edebilirsiniz. Öğrencilerinize ve size tanıdık olan araçlarlabaşlamak iyi bir fikirdir. Sürecin uzaması durumunda farklı öğrenmeplatformlarının da devreye girebileceğinin farkında olmalısınız.

Farklılaştırılmış öğrenme deneyimleri tasarlayın; Uzaktaneğitim süreci öğrencilerin kendi öğrenme yollarını keşfetmelerine yardımcıolacaktır. İçeriklerinizi oluştururken öğrencilerinize daha fazla esneklik veözgürlük verebilirsiniz. Okul üyeliği olan sistemlerden kaynaklarından yararlanarakplanlamalar yapabilirsiniz.

Senkron (Eş zamanlı) dersler tasarlayın; Öğrenci katılımı veöğrenimi söz konusu olduğunda, ilişkiler ve bir arada olmak önemlidir.Öğrencileriniz ile iletişiminizi sağlayacağınız, sorularını cevaplayacağınız yada içeriğinize uygun bir şekilde dersinizi yapılandırabileceğiniz senkron (eşzamanlı) dersler planlayın.


ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim süreci öğrencilerin kendi öğrenmesorumluluklarını aldıkları bir süreçtir. Her derse yönelik olarak; dersmateryalleri, kaynaklar ve yönergeler öğrencilerle, Google Classroom üzerindenpaylaşılacaktır. Öğrencilerden beklenen tüm ödev ve çalışmaları, akademikdürüstlük ilkeleri doğrultusunda tamamlamak için her zaman olduğu gibielinizden gelenin en iyisini yapmalarıdır.

Bu süreçte; günlük rutinleri belirlemek, gerekli durumlardailgili ders öğretmeni ile iletişime geçmek, yapılan senkron (online) veasenkron (bireysel çalışma saatleri) derslere katılmak, etüt çalışmalarınıtakip etmek ve bu sürecin etkin bir parçası olmak önemlidir.


VELİLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim süreci veliler için de farklı bir deneyimiberaberinde getirebilir, öğrencilerin sisteme adaptasyonu konusundaebeveynelerin destek vermesi önemli ve gereklidir. Bu deneyimin başlangıcındagüçlüklerle karşılaşılabilir, yaşanılan güçlükler birer öğrenme fırsatı olarakdeğerlendirilmelidir.

Uzaktan eğitim sürecinde, gerekli programları takip etmek veöğretmenler tarafından verilen çalışmaları tamamlamak öğrencilerinsorumluluğudur. Ancak, bu süreçte başarılı olmak için rutinler oluşturmak veçocukların öğrenmelerini desteklemek önemlidir. Bu konuda nasıl davranmanızgerektiğine dair önerileri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümününsizlerle süreç içinde paylaştığı bilgilendirmeler aracılığı ile takipedebilirsiniz.

KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na) uyulmasıönemlidir. Bu bağlamda, Fikri mülkiyet hakları kapsamında sunumlar, videolar,çalışma kağıtları, dokumanlar, sınavlar ve derse ait tüm malzemelerin üçüncükişilerle paylaşılmaması önemlidir.


VELİLERİMİZ İÇİN ÖNERİLER

Aşağıdaki öneriler velilerimizin uzaktan öğrenme sürecindekarşılaşabileceği sorunlara çözüm üretme konusunda yardımcı olabilmek adınaverilmiştir.

İletişim kanallarını takip edin; Okulun uzaktan eğitimsüreçleri hakkında göndereceği duyuruları ve bilgilendirmeleri yakından takipedin. Gerekli durumlarda okul idaresi, ders öğretmeni ve rehber öğretmenleriile iletişime geçmekte tereddüt etmeyin.

Çocuğunuzun öğretmenleri ile olan iletişimini takip edin;Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrencileri ile olan iletişimleriçeşitli platformlar üzerinden devam edecektir. Bu iletişimin ayrıntılarınıçocuğunuzun yaş ve becerilerine bağlı olarak takip edin.

Teknoloji desteğini sağlayın; Uzaktan eğitim sürecindeinternet tabanlı platformlar sıklıkla kullanılacağından internet erişiminizinve çocuğunuzun kullanabileceği bilgisayarın / tabletin çalışır durumda olmasınısağlayın.

Uygun çalışma ortamını sağlayın; Çocuğunuzun çalışabileceğifiziksel ortamı sağladığınızdan emin olun. Çocuğunuzun konsantrasyon süresi,verimli çalışma yöntemleri ve kalıcı öğrenme teknikleri dikkate alındığındaçalışma ortamının dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış ve düzenliolması önemlidir.

Sabırlı olun; Uzaktan eğitim sürecinde sürecin bir parçasıolarak bizimle iletişimde kalmanızı bekliyor ve her zaman olduğu gibidesteğinizi ve geri bildirimlerinizi önemsiyoruz.

 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Öğrencilerin rolleri ve sorumlulukları nelerdir?

1. Tüm iletişim kanallarının ve okul hesaplarının düzenliolarak kontrol edilmesi,

2. Paylaşılan uzaktan eğitim ders programının takipedilmesi,

3. Google Classroom’da her derse ait duyuruların, ödevlerinve çalışmaların takip edilmesi,

4. Ödev ve çalışmaların tamamlanarak belirtilen zamanaralığında teslim edilmesi,

5. Çevrim içi (online) dersler ve görüşmeler için GoogleMeet linklerinin takip edilmesi,

6. Konsantrasyon süresi, verimli çalışma yöntemleri vekalıcı öğrenme teknikleri dikkate alındığında çevrim içi (online) dersler ya dabireysel çalışma saatleri sırasında aşağıda belirtilen konulara özengösterilmesi,

-Dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış, rahatsızedilmeyeceğiniz bir ortamda bulunulması,

-Üzerinde sadece ilgili dersin materyallerinin bulunduğumasa başında oturulması,

-Çalışma ortamının ışığına (karanlık ve loş olmaması) dikkatedilmesi,

7. Uzaktan eğitim ve çevrim içi (online) ders ortamlarında,Ata Eğitim okulları Teknoloji Kullanım Politikası, dijital farkındalık ve etikkurallar ve akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi,

8. İhtiyaç halinde ilgili ders öğretmenleri, rehberliköğretmenleri ya da müdür yardımcıları ile iletişime geçilmesi.


VELİLERİMİZİN ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

1. Tüm iletişim kan

1. Tüm iletişim kanallarının düzenli olarak kontroledilmesi,

2. Çocuğunuzun öğretmenleri ile olan iletişiminin takipedilmesi,

3. Uzaktan öğrenme sürecinin sağlıklı bir şekildeyürütülmesi için gerekli teknoloji desteğinin sağlanması,

4. Çocuğunuzun zaman yönetimi konusunda desteklenmesi,

5. Çocuğunuzun çevrim içi (online) dersler sırasında ya dabireysel çalışma saatlerinde odaklanabileceği bir çalışma ortamının yaşınauygun bir şekilde düzenlenmesi;

-Dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış ortam

-Üzerinde ilgili derse ait materyallerin bulunduğu çalışmamasası

-Çalışma ortamının ışığına (karanlık ve loş olmaması) dikkatedilmesi

6. online öğretmen & veli görüşme saatlerindenyararlanılması,

Bir sonraki görüşme dikkate alınarak zaman yönetimine özengösterilmesi

Görüşmelerin mahremiyeti ve güvenliği açısından kendinizeait e-posta hesabı ile giriş yapılması

7. Okul tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılarakatılımın sağlanması.

 

VİDEO KONFERANS İLE ÖĞRENME ORTAMLARI

Uzaktan eğitim sürecinde, video konferans yöntemi,öğrencilerle bağlantıda olmak ve akademik sürece devam etmek için güçlü veetkili bir araçtır.

Aşağıdaki öneriler öğretmen ve öğrencilerimizin uzaktanöğrenme sürecinde video konferans sırasında karşılaşabileceği sorunlara çözümüretme konusunda yardımcı olabilmek adına verilmiştir.

 

ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN ÖNERİLER

-Video konferans çevrim içi (online) ders oturumlarınızıokul e-posta hesabınızı kullanarak başlatın ve yürütün.

-Okul tarafından kurumsal olarak belirlenmiş olan Google Meetplatformunu kullanmanız güvenlik, takip, analiz ve kullanım konusunda hızlıdestek alabilmeniz için önemlidir.

-Öğrencilerinizin gereken teknik hazırlıkları ve kontrolleriyapabilmesi için önceden bilgilendirme yapın.

-Görüntü ve ses kalitesi internet bağlantınızınperformansına bağlıdır, mümkünse bağlantınızı iyileştirin.


ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNERİLER

-Video konferans çevrim içi (online) ders oturumlarınıza okul e-posta hesabınızı kullanarak giriş yapın.

-Ders saatlerinizi düzenli olarak takip edin, ders başlama saatinden en az 5 dakika önce teknik hazırlıklarınızı tamamlayıp sisteme girişyapın.

-İlgili derse ait materyalleriniz ve cihazınız çalışmamasanızın üzerinde olacak şekilde hazırlığınızı yapın.

-Ders sırasında, sohbet (chat) alanını öğretmen yönergesidoğrultusunda ve ders ile ilgili olacak şekilde kullanın.

-Ders sırasında, sorunuz varsa sohbet (chat) alanın ıkullanın ve öğretmeninizin söz vermesini bekleyin.

-Ders sırasında, konuya odaklanmanızı engelleyecek davranışlardan kaçının (telefon kullanımı gibi).

-Ders sırasında da sınıfta olduğu gibi öğrenmek içinelinizden gelenin en iyisini yapın.