Eğitim

Öğrencilerimize iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, Her öğrencimizi ilgi ve yetenekleri yönünden yetiştirerek hayata ve ortaokula hazırlamaktır.

Her öğrencinin yetenekleri, davranışları, derse katılımı daha iyi gözlenmektedir. Öğretmenlerimiz; Öğrencilerimize verimli çalışma yolları, düşünme yeteneği kazandırma, okumayı sevdirme, dil yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadırlar.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME


Eğitim, bireye kazandırılan davranışlarla, onun davranışlarında hedeflenen planlı değişiklikleri yaratma sürecidir. Bu nedenle, bireyin davranış değişikliklerinin etkili biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır. Eğitim ve öğretimde böyle bir amaca ulaşabilmek için, öğrencileri tanıma, öğrenmelerini izleme, öğrenme düzeylerini belirleme, belirlenen eksik yönleri tamamlama ve öğrenci niteliklerini arttırmaya ilişkin eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılır.

ÖZEL ATA İLKOKULU 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Öğrenciye yönelik tüm çalışmalarımızda; öğrencinin yaşı, sahip olduğu özellikleri, aile yapısı, akademik başarısı, ilgileri, yetenekleri ve beklentileri dikkate alınmaktadır. Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda destekleyerek; kendine yetebilen, bağımsız, özgüvene sahip, sorumluluk alabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak temel amacımızdır.

Rehberlik Servisimiz ; 
* Kendini tanıma ve anlama; 

* Olumlu bir benlik imajı geliştirme ; 

* Duygu ve düşüncelerini ifade etme ; 

* Ailesi ve çevresi ile etkili iletişim kurma; 

* Sorun çözme ve karar verme; 

* Hedef oluşturma; 

* Sosyal becerilerini geliştirmede öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.

Rehberlik Servisimizde, çağdaş rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışı olarak koruyucu-önleyici yaklaşım benimsenmektedir. Bu nedenle, öğrenciyi ve aileyi tanımaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. 
Rehberlik Servisinin amaçlarından biri de; öğrenci, veli, öğretmen ve idare arasında sürekli iletişim ve işbirliği sağlanmasında etkin rol oynamaktır. Bu amaca ulaşmada, ailelerin desteği ve işbirliği ayrıca önem taşımaktadır.

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI 

I. ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

* Oryantasyon / uyum çalışmaları 

* Öğrenciyi tanıma çalışmaları  (gözlem ,görüşme, testler, anket, envanter ve etkinlikler…vb. ) 

* Sınıf içi uygulamalar  * Akademik başarıyı geliştirme ve izleme çalışmaları 

* Rehberlik ve Danışmanlık Çalışmaları  -Bireysel danışmanlık  -Grup Rehberliği ve Danışmanlığı  (İletişim, ders başarısı, sınav kaygısı, akran baskısı.. vb. konularda öğrenciye destek çalışmaları .) 

* Sosyal Becerileri geliştirme çalışmaları 

* Öğrenciyi tanımak ve doğru yönlendirebilmek amacıyla yapılan uygulama sonuçları öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır. Kişisel bilgilerin paylaşılması söz konusu olduğunda, öğrencinin onayı alınır.

II. ÖĞRETMENE YÖNELİK

* Danışmanlık çalışmaları 

* Hizmet içi eğitim çalışmaları - Seminer, toplantı vs.… düzenleme  - Bülten hazırlama 

III. VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

* Veliyi tanıma çalışmaları 

* Danışmanlık çalışmaları 

* Veliyi bilgilendirme çalışmaları  -Bülten hazırlama  -Seminer, toplantı vs… düzenleme

* Okul Aile Birliği ile işbirliği

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA SİSTEMİ 

Rehberlik servisinde bireysel görüşmeler randevu sistemi ile yürütülmektedir. Görüşmek isteyen velilerimiz 0 212 274 48 78 numaralı telefondan randevu alabilirler. Rehberlik servisinde yapılan tüm görüşmeler “bireye saygı” ve “gizlilik ilkesi” esas alınarak yapılmaktadır.