Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ

Uzaktan eğitim sürecinde amacımız misyonumuzu, vizyonumuzuve stratejik planlarımızı hayata geçirmeye devam etmektir. Öğrencilerimizisürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen bir dünyaya hazırlamak içinöğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarakyapılandırılması şarttır. Bu sebeple uzaktan eğitim planlarımızı oluşturma veuygulama sürecini bir fırsat olarak görüyoruz.

Acil durum uzaktan eğitim planımızda K12 düzeyinde öncelikliamacımız; bağlantıda kalmak ve aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmektir:

-Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması

-Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi

-Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerinverilmesi


ÖNCELİKLERİMİZ

Ata Eğitim Kurumları olarak, yetenekleri, becerileri vehayalleri her geçen gün farklılaşan gençlerimizi 21. yüzyılın liderleri olarakyetiştirebilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitimöğretim felsefemizi geliştirmeye çalışmalıyız.

Son gelişmelerin ışığında dijital öğrenme süreçlerimizeesnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devamederken, öğretmen öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamıolarak tasarlamaya devam edeceğiz