Tanıtım

Tanıtım

Bütün anne babalar çocuklarına en iyi temel eğitimi vermek arzusundadır. Bir eğitim kurumunu seçerken belirli konularda farklı düşünceler içinde olabilirler ancak, değişmeyen ortak bir arzu vardır ki, o da çocuklarına gereken önemi gösterecek, takdir edecek, motivasyonu sağlayacak, güvenli bir ortam yaratmaktır.

Kendi işini yapabilmeyi, ekip çalışmasını gerçekleştirebilmeyi, özgürlük içinde disiplini, paylaşmayı öğreten, özgüvenini kazandırmayı amaçlayan eğitim anlayışımızda "Montessori"sisteminden de faydalanılmaktadır.

Mantık malzemelerini içeren araçlarla yapılan akademik eğitimin yanında; İngilizce, Fransızca, müzik, bale, halk oyunları, jimnastik, drama, resim bilgisayar ve yemek kültürünü içeren sanatsal-kültürel eğitim; fiziksel gelişme egzersizlerini kapsayan beden eğitimi uygulanmakta, bu çalışmalar eğitici video çalışmaları ve gezilerle görselliğe ağırlık verilerek pekiştirilmektedir.Dr. Maria Montessori'nin eğitim dünyasında yarattığı emsalsiz eğitim teorisi günümüzde A.B.D. İngiltere, gelişmiş Avrupa ülkeleri, Japonya ve Hindistan'da uygulanmaktadır. Son iki yıl içinde İsveç'te 164 Montessori okulu açılmıştır. Ata Eğitim Kurumları anasınıfında 9 yıldır Montessori eğitimi başarıyla uygulanmaktadır.  "Kendime yardım etmeme yardım edin"  Montessori eğitiminin en önemli noktasıdır. Öğrenmek için her çocuğun yardıma ihtiyacı vardır. Öğrenme süreci içinde çocuğa uygun uyarıları veren Montessori öğretmeni Montessori'nin mantık malzemeleri dediği araçlarla sistemin özünü teşkil eden pratik yaşam, duyu, matematik, ön okuma ve yazma egzersizleri ile zihin ve hisleri geliştirir, zekâsal merakı uyandırır. Malzemeyle uzun süre ve içgüdüsel olarak uğraşan çocuk sadece mantık gücünü geliştirmekle kalmaz, karakterinin yanı sıra zekâ kapasitesini arttıran daha yüksek ve net fikir kazanır, şaşırtıcı başarıyla yeteneğini gösterir. Montessori sınıfındaki barış ve özgürlük içinde neşe dolu atmosferle hareketleri sonsuzlaşan çocuk zevkle dolu olarak sakinleşir ve aktif bir çalışana dönüşür.  Her bireyin kapasitesini geliştirmeyi amaçladığımız bu ortam heyecan verici ve teşvik edicidir.  Uzman öğretmenlerden kurulu kadromuz İngilizce, Fransızca müzik, tiyatro, bilgisayar, halk oyunları ve beden eğitimi çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

 MONTESSORI  Somuttan soyuta, zihni ve duyguları geliştirmeyi amaçlayan "Montessori Sisteminde" mantık malzemelerini içeren araçlarla eğitim yapılır. Montessoride en önemli noktalar: Bağımsızlık (kendi işini kendi yapabilme), ekip çalışması (işbirliği yapabilme), özgürlük içinde disiplin, paylaşmayı öğrenmek ve kendi özgüvenini sağlamaktır.

Montessori eğitimi 5 ana bölümden oluşur.  

a)       Pratik yaşam egzersizleri: Kendine bakım. Örneğin: Giyinme, soyunma, bağlama çalışmaları Çevrenin bakımı örneğin: Materyallerin korunması, sofra kuralları

b)       Küçük kas egzersizleri Örneğin : Sürahi ile su dökme çalışmaları, maşa ile objeleri ayırma, bıçakla kesme çalışmaları, makas kullanma egzersizleri.  

c)       Zarafet ve nezaket egzersizleri Örneğin: Grup içinde düzgün konuşma, İp üzerinde parmak ucu, topuk yürüyüşleri, yemek servisi yapma. 

DUYULARIN EĞİTİMİ ile ilgili resimler için tıklayınız 

5 duyu ile çalışmalar :  Örneğin : Görme duyusu : Kulplu silindirler, pembe kule, renk tabletleri ve tonajlama. 

Dokunma duyusu: Dokunma tabloları. 

İşitme duyusu: Ses silindirleri. 

Isı duyusu: Isı şişeleri. 

Tad alma duyusu: Tat şişeleri. 

Koku alma duyusu: Koku şişeleri.

 Stereognostik duyum (hissetme duyusu) : Geometrik şekiller, değişik nesneler ile çalışma.

Örneğin: Mavi ve kırmızı sayı çubukları, zımparalı sayı kartları, boncuklu toplamalar, Seguin tablosu (11-19 arası ve 19-99 arası), çıkarma, çarpma, bölme tabloları, İnci boncuklu kabinle 1 ve 9000 arası sayıların dizimi ve 1000'li küplerle toplama ve banka oyunu, zımparalı kartlarla harflerin sesletimi, geometrik şekil çerçeveleri ile kaleme hakimiyet çalışmaları, hareketli alfabe ile kelime oluşturup satır arası deftere yazma çalışmaları, coğrafyada dünya, kıtalar ve çeşitli ülkelerin bayraklarının tanıtımı ve zaman kavramı (saat-mevsimler-yağış şekilleri-iklimler), fende yüzen-batan cisimler, yağmurun oluşumu, suda eriyen erimeyen cisimler, büyüteç ile çalışmalar, labaratuvarda maketler ile konu pekiştirici deneyler ve botanik çalışmaları.  Örneğin: İngilizce, Fransızca, müzik, bale, mim, halk oyunları, bilgisayar ve yemek kültürünü içeren çalışmalar.  BEDEN EĞİTİMİ  Örneğin: Fiziksel gelişme egzersizleri.  Tüm bu çalışmaların yanı sıra yıllık plandaki konu ve kavramlar işlenmektedir.

Eğitim sistemimiz, çocuklara gözlemlemeyi, düşünmeyi ve muhakeme etmeyi öğretir. Çocukların topluma uygun sosyal davranışlarını ve kendine olan saygısını geliştirmek, tüm hayatı boyunca faydalanacağı yetenekleri için gereken konsantrasyon alışkanlığını sağlamak, çocuğa okul içinde ve dışındaki öğrenme olanaklarını zenginleştirecek ortamı sağlamak amacıyla çeşitli geziler ve etkinlikler yapılır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz uyguladığı anket ve testlerle öğrenci-öğretmen-veli koordinasyonunu sağlamaktadır.

Anne ve babanın, çocuğunun eğitimine katılmasını sağlamak ve bu konuda tüm olanakları değerlendirmek için veli toplantıları ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.