Ana Sınıfı

Tanıtım  

Kendi işini yapabilmeyi, ekip çalışmasını gerçekleştirebilmeyi, özgürlük içinde disiplinli, paylaşmayı öğreten,kendi özgüvenini kazandırmayı amaçlayan; somuttan soyuta geçerek zihni ve duyguları geliştiren "Montessori"sisteminden anasınıfı eğitimimizde faydalanılmaktadır.

Mantık malzemelerini içeren araçlarla yapılan akademik eğitimin yanında; İngilizce, Fransızca, müzik, bale, halk oyunları, bilgisayar ve yemek kültürünü içeren sanatsal-kültürel eğitim; fiziksel gelişme egzersizlerini kapsayan beden eğitimi uygulanmakta, bu çalışmalar eğitici video çalışmaları ve gezilerle görselliğe ağırlık verilerek pekiştirilmektedir.