Tanıtım  

Çağdaş, yaratıcı, ezberden uzak, görsel ve işitsel ağırlıklı, düşünce ve bilgi birikimine önem veren bir eğitim anlayışına sahip, Okulumuzda "İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır." ilkesi hedefimizdir.

Öğretim; öğrencilerin okuyup anlamalarını geliştirmesi, anladıklarını anlatabilmesi,Türkçe'yi doğru kullanabilmesi, ezberci kurallardan uzaklaşarak araştırmaya yönelik çalışmaları yapabilmesi ile sürdürülür. İngilizce ve 2.yabancı dil olan Fransızca eğitimi yoğun bir şekilde yapılır.

Orta okulda öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda seçecekleri mesleklere yönlendirilmesine yönelik çalışmalar devam eder. Düşünen,araştıran,sorgulayan,yorumlara ulaşabilen,gençlerin yetişmesini amaçlanır.