Eğitim  

Öğrencilerimize iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, Her öğrencimizi ilgi ve yetenekleri yönünden yetiştirerek hayata ve orta öğretime hazırlamaktır.

Her öğrencinin yetenekleri, davranışları, derse katılımı daha iyi gözlenmektedir. Öğretmenlerimiz; Öğrencilerimize verimli çalışma yolları, düşünme yeteneği kazandırma, okumayı sevdirme, dil yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadırlar.

Yapılan mental aritmetik çalışmaları ile sayısal derslerde başarının atırılması hedeflenmektedir.