Ana Sınıfı

Hizmetler  

ÖĞRENCİ VE VELİLERE VERİLEN HİZMETLERİ

Bütün anne babalar çocuklarına en iyi temel eğitimi vermek arzusundadır. Bir eğitim kurumunu seçerken belirli konularda farklı düşünceler içinde olabilirler ancak, değişmeyen ortak bir arzu vardır ki, o da çocuklarına gereken önemi gösterecek, takdir edecek, motivasyonu sağlayacak, güvenli bir ortam yaratmaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz uyguladığı anket ve testlerle öğrenci-öğretmen-veli koordinasyonunu sağlamaktadır.

Anne ve babanın, çocuğunun eğitimine katılmasını sağlamak ve bu konuda tüm olanakları değerlendirmek için veli toplantıları ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Eğitim sistemimiz, çocuklara gözlemlemeyi, düşünmeyi ve muhakeme etmeyi öğretir. Çocukların topluma uygun sosyal davranışlarını geliştirmek, çocuğun kendine olan saygısını geliştirmek, tüm hayatı boyunca faydalanacağı yetenekleri için gereken konsantrasyon alışkanlığını sağlamak, çocuğa okul içinde ve dışındaki öğrenme olanaklarını zenginleştirecek ortamı sağlamak amacıyla çeşitli geziler ve etkinlikler yapılır.

Geziler tüm yıl boyunca yapılır.Öğrenci geziye katılmadan önce velisinden geziye katılabileceğine dair onaylı belge getirir.